YETKİDE GELENEĞİ DEVAM ETTİRDİK


92 | 06.08.2020
| |

Eğitim Bir sen olarak bundan 28 yıl önce yola revan olduğumuzda ‘’Böyle gelmiş böyle gitmeyecek’’ diyerek örgütlü olmayla omuz omuza mücadele etmeyle bir çok olumsuz şeyi değiştireceğimizi var olan devam ederek gelen olumlu şeylere ise yenilerini ilave ederek ,katkı vererek bunları sürdürebileceğimizi ‘Çağı kurtarmanın eylemidir çağ dışı kalan ilgimiz ‘ söylemiyle kastımızı, hedefimizi ortaya koyduk. Ülkenin selamete erişmesi, uhuvetin ülkede yerleşmesi için mücadele ettik.Milli manevi değerlerimizi önceleyerek, hafızamıza dayanarak köklerimiz üzerinde yeniden yeşermeliyiz diyerek , söylemlerde bunduk eylemler gerçekleştirdik.

Sendikal mücadelemiz her zaman hak merkezli adalet eksenli oldu. Güçlüden yana değil haklıdan yana olduk.Hakkı haykırdık emeğin değerinin verilmesi için ter akıttık.Hak ,Emek ,Özgürlük kavramlarını vesayetin tanımlamasından kurtararak hem Kamuda hem de Sosyal Hayatta yeniden tanımladık.

Süre gelen sendikal mücadelemizde özellikle yetkili olduğumuz andan itibaren mali ve sosyal haklar noktasında pek çok kazanım elde ederek kamu çalışanlarının teveccühüne mazhar olduk. Sendikal alana yeni bir ses ve heyecan getirdik. Büyümemizde ülkenin en büyük sivil toplumu olmamızda 28 yıllık hasretimiz ,üzüntümüz ,kederimiz var. İlmek ilmek dokuduğumuz sevincimiz var. Hak arama mücadelesindeki çabamız, kararlılığımız ve azmimiz var.

Bir yandan derdimiz bu millettir bu milletin değerleridir öte yandan yükümüz yeni bir medeniyettir dedik. Pusulamız doğruluk ve adalettir dedik. Değişen siyasi iklimlerde her seferinde kendimize yeni elbise dikmedik. Deniz dalgalandığında kendimizi kurtaracak liman aramadık milletimizi kurtarmanın derdine düştük her durum ve şartta değişen siyasi iklimde tek ve en güvenli limanın milletin limanı olduğunu ifade ettik ve onun irfanına sığındık. Sendikacılığı ne siyasilerin kumpasına nede oluşturulan toplum mühendisliklerine kurban etmedik.

2020 yılının ilk aylarından itibaren covid 19 pandemi sürecinin olumsuzluklarına rağmen dahili ve harici bedhahlara rağmen çirkin söylemlere iftira ve çemkirmelere rağmen biz doğru olanı yaparak yol aldık. Edebimizi adabımızı bozmadık. Makul kaldık, vakarlığımızı koruduk. Hak merkezli ilke ve değer odaklı mücadelemizden taviz vermedik.

Öğretmenin ortalama kalma süresinin 1,5 yıl olduğu ilimizde Merkez İlçede 1798, Malazgir’te 384 Bulanık’ta 316 Korkut’ta 245 Hasköy’ de 326 Varto’da ise 154 Eğitim çalışanımızın desteğini alarak toplamda 3224 üye ile ilde ve bütün ilçelerimizde yetkimizi perçinleyerek yetkide geleneği devam ettirdik. Bu başarımızın özünde saklı olan gerçek; sendikamızın herkes için güvence olmasıdır.Haklının yanında durarak çalışana ezilene güven vererek verdiği mücadelede emin olmasıdır.

Bize bu sevinci ve gururu yaşatan başta gönül erlerimiz üyelerimiz olmak üzere 1992 den bu güne Şubemizin ilimizde kurulmasında kök salmasında vücut bulmasında emek veren ter akıtan öncülerimize , Şube Başkanlarımıza ve yönetim kurullarına Öncü İlçe temsilcilerimize ve yönetim Kurullarına minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Yine her yıl olduğu gibi bu yılda 3224 üye ile ilde büyümemizi, güçlenmemizi,yetkimizi devam ettirmemizi sağlayarak bize bu onuru yaşatan başta sendikamızın öz suyu üyelerimiz olmak üzere Başkan vekilim Murat DEMİR, Teşkilatlanma Başk.Yard. Aydın GÜNGÖR, Mali işl. Başk. Yard. Şerafettin YILDIZ, Basın Yayından Sor.Başk.Yard. Cemil KOÇLARADAN, Topl.Söz. ve Mevz.Sorum.Başk. Yard. İsmail ARSLAN ,Eğitim Sos.İşl.Sorm. Başk. Yard. Murat ÇELİK’e yine Malazgirt İlçe Başk. Erhan ARSLAN, Bulanık İlçe Başk.Metin BOSTANCI, Korkut İlçe Başk. Mümtaz BİLGİN, Haköy İlçe Başk. Şefik ELÇİ, Varto İlçe Başk. Yavuz SALDIRANER’e Denetleme ve Disiplin Kurulumuza , Kadın Komisyonumuza ,Uç Beylerimiz olan İş yeri temsilcilerimize gönül erlerimize vefalı dostlarımıza Teşekkür ediyorum ,

Kaderimizi milletimizin, ülkemizin kaderiyle aynı çizgide tutmaya; yılmadan yorulmadan ülkemiz ve üyemiz için çalışmaya, üretmeye kazanım elde etmeye devam edeceğiz.Her mutabakatta attığımız imza duygudaşlığın, gönül alma ve gönül vermenin ideal birlikteliğin tutkalı ve tescilidir. İstikametimiz doğruluk, Pusulamız emeğin kutsallığı yönümüz ve hedefimiz değerlerimizi yaşatma, özlemlerimizi gerçekleştirme olmuştur.

Yılmadan yorulmadan davamızın aşıladığı bilinçle ,üyelerimizden aldığımız güçle yetkinin verdiği sorumluluk bilinciyle Yeni ufuklardan Yeni umutlara hep beraber kendimiz kalarak yolumuza devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top